NHẬP HÀNG KHÔNG THANH TOÁN H11 CHUYỂN SANG THANH TOÁN

Câu hỏi: 21673:

chúng tôi có nhập máy in qua đường chuyển phát nhanh loại hình H11, không thanh toán. Sau khi tờ khai thông quan, chúng tôi muốn đổi phương thức thanh toán từ không thanh toán sang Thanh toán. Chúng tôi xin hỏi phương án để chuyển phương thức thanh toán như thế nào? Do bản chất loại hình H11 là hàng không thanh toán nên chúng tôi không thể sửa tờ khai phải không ạ. Và hàng đã qua khu vực giám sát và đã nộp thuế Nhập khẩu và VAT nên không thể hủy tờ khai phải không ạ. Nếu xuất trả lại bên xuất khẩu thì loại hình xuất nào hợp lý và chúng tôi được hoàn thuế nhập khẩu và VAT cho tờ khai nhập H11 không?

Ngày gửi: 07/06/2019 - Trả lời: 10/06/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH LISAL VN

Địa chỉ: Hà Nam - Email : doannhan.vcu@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1./ Về thủ tục khai bổ sung:

Căn cứ khoản 2 điều 20 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan

          …2. Nội dung khai bổ sung bao gồm:

          a) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; đối với các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan mà Hệ thống không hỗ trợ khai bổ sung thì việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

          b) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan được khai bổ sung thông tin trên tờ khai hải quan, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Mã loại hình là một trong các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC. Do đó công ty không được khai bổ sung để sửa đổi loại hình.

- Căn cứ khoản 11 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC:

 11. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

1. Các trường hợp hủy tờ khai

d) Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:

d.4) Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu

d.5) Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II Thông tư này.

Theo quy định trên, trường hợp tờ khai nhập khẩu của công ty đã thông quan và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan thì không được hủy tờ khai. Về việc xử lý vướng mắc của công ty đề nghị liên hệ cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về tái xuất trả hàng đã nhập khẩu:

- Căn cứ Khoản 21 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

          “21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 48 như sau:

     1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

     a) Tái xuất để trả cho khách hàng;

     b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.”

Như vậy, trường hợp hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan nay có nhu cầu xuất trả lại bên xuất khẩu có thể tham khảo quy định nêu trên để tái xuất trả lại hàng hóa đó cho đối tác nước ngoài.

 Hàng đã nhập khẩu, thông quan nhưng tái xuất sang nước ngoài cho khách hàng hay cho bên thứ ba theo chỉ định thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ

 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.