NHẬP KHẨU A12 CÓ THỂ MỞ TỜ KHAI Ở NHỮNG CHI CỤC HẢI QUAN NÀO

Câu hỏi: 21674:

Dự kiến đợt tới DN sẽ nhập khẩu mực ống nguyên liệu theo loại hình nhập khẩu A12. - Doanh nghiệp có trụ sở đóng ở Quảng Bình nhưng mở tờ khai nhập khẩu A12 tại Chi cục Hải quan khác (Quảng Ninh, Đà Nẵng,...) có được không? hay phải mở tờ khai tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đóng?

Ngày gửi: 08/06/2019 - Trả lời: 11/06/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NĂM SAO

Địa chỉ: Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình - Email : ngocthu.fissco@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 Căn cứ khoản 1 điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan

1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan

b) Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến;

c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình một số loại hình cụ thể thì địa điểm đăng ký tờ khai thực hiện theo từng loại hình tương ứng quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này…

Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 thì phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Do đó, hàng hoá như công ty nêu để kinh doanh có thể làm thủ tục tại nơi hàng hoá cập cảng hay nơi đóng trụ sở tuỳ theo chọn lựa cho phù hợp của doanh nghiệp.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.