Nhập khẩu bộ cẩu khí nén nâng hạ vật nặng, và đường ray cần trục

Câu hỏi: 21220:

chúng tôi có nhập khẩu bộ cẩu khí nén nâng hạ vật nặng (air balance set) mã hs: 8425 và đường ray cần trục (ray trượt của cẩu khí) (crane rail) mã hs :7326 áp mã như vậy có phù hợp? và có phải kiểm tra chất lượng không ? nhập hàng phi mậu dịch H11.

Ngày gửi: 05/01/2019 - Trả lời: 09/01/2019

Tên doanh nghiệp: HYOSUNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: khu công nghiệp nhơn trạch đồng nai - Email : lienluongmt@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về mã HS

- Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

- Do công ty không cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalogue, hình ảnh của hàng hóa nhập khẩu  nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.

- Căn cứ khoản 1 điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định:

“Điều 28. Xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Trong trường hợp người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan cung cấp thông tin, chứng từ liên quan, mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan hải quan để cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan.

Trường hợp không thể cung cấp mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan phải cung cấp tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa đó....”

- Căn cứ điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

“Điều 24. Thủ tục xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Điều kiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu và cung cấp thông tin, chứng từ, hồ sơ cần thiết liên quan đến việc xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cần xác định trước trị giá hải quan là hàng hóa lần đầu xuất khẩu, nhập khẩu hoặc có thay đổi lớn, bất thường so với trị giá hải quan mà người khai hải quan đang thực hiện hoặc là hàng hóa có tính chất đơn chiếc hoặc không có tính phổ biến hoặc không có hàng hóa giống hệt, tương tự trên thị trường để so sánh.

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan:

a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan;”

- Căn cứ khoản 1 điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính quy định:

3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Cơ quan hải quan tiếp nhận và xử lý mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Do đó, trường hợp công ty cần xác định trước mã số hàng hóa dự kiến nhập khẩu thì nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại khoản 3 điều 7 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính đến Tổng cục Hải quan để được xem xét, giải quyết.

Lưu ý công ty cần xác định hàng hoá thực tế nhập khẩu nêu thuộc dạng cầu trục, cẩu trục thì vướng mắc về xác định mã HS đã được Tổng cục Hải quan có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải (Cục Đăng kiểm Việt Nam) tại các công văn số 4609/TCHQ-TXNK ngày 06/08/2018, 5599/TCHQ-TXNK ngày 21/09/2018 và 6512/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2018 để xác định chính xác. Tuy nhiên hiện chưa được hướng dẫn thực hiện, do đó đề nghị công ty theo dõi hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trong thời gian tới để thực hiện.

2. Về chính sách mặt hàng

Do chưa xác định được chính xác mã HS của hàng hóa nhập khẩu nên tổ tư vấn không thể trả lời chính xác về chính sách mặt hàng của hàng hóa nhập khẩu. Công ty căn cứ vào mã HS của hàng hóa thực tế nhập khẩu và các quy định sau để thực hiện:

+ Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

+Thông tư 51/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với một số mặt hàng như cần trục.

+ Công văn số 386/TCHQ-GSQL ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu thuộc chuyên ngành Bộ LĐ-TBXH.     

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.