nhập khẩu cần trục tháp đã qua sử dụng để cho thuê hoặc sử dụng để thi công công trình

Câu hỏi: 21930:

Công ty sắp tới sẽ nhập mặt hàng cần trục tháp đã qua sử dụng (dùng trong xây dựng) có HS code là 84262000 – Cần trục tháp. Hiện nay, Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Chính phủ quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 4 : « Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trược tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam ». Vậy Công ty chúng tôi xin được hỏi : 1. Chúng tôi có được phép nhập cần trục tháp đã qua sử dụng về để tự thi công công trình hay không ? 2. Chúng tôi có được phép nhập cần trục tháp đã qua sử dụng về để cho các công ty xây dựng khác thuê lại để sử dụng được không ?

Ngày gửi: 04/09/2019 - Trả lời: 06/09/2019

Tên doanh nghiệp: A.N.T Shipping

Địa chỉ: 261 phan xich long Str, ward 2, phu nhuan dist, HC - Email : khac5579@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 3 điều 4 và điều 6 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

Điều 4. Nguyên tắc quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

…3. Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam…”

 Điều 6. Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

a) Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

b) Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị qua sử dụng phải thoả các quy định nêu trên tuỳ thuộc từng lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, chỉ cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu máy máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho chính hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, không được nhập khẩu máy máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng để kinh doanh.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.