Nhập khẩu Dây điện lõi đồng đã qua sử dụng

Câu hỏi: 21675:

chúng tôi là công ty thương mại, muốn nhập khẩu dây cáp điện ( dây cáp điện lõi đồng) đã qua sử dụng, nhập từ Hàn Quốc về với mục đích thương mại. Vậy chúng tôi muốn hỏi thủ tục nhập gồm những gì và có phải xin giấy phép chuyên ngành gì ko

Ngày gửi: 07/06/2019 - Trả lời: 11/06/2019

Tên doanh nghiệp: Cong ty co phan See VN

Địa chỉ: Trung Yên, Hà Nội - Email : nguyenthuh123@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 Căn cứ Điều 55 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ quy định:

Điều 55. Đối tượng được phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Trường hợp công ty nhập khẩu phế liệu để kinh doanh không thuộc đối tượng được phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện và căn cứ mục đích, loại hình kinh doanh cụ thể để thực hiện chính sách thuế phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.