Nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

Câu hỏi: 21399:

Công ty nhập khẩu 1 lô hàng điện cực than, cacbon đã qua sử dụng, có mã HS: 85451900, hàng từ MALAYSIA. Theo tìm hiểu thì mặt hàng trên phải làm theo điều 7 của Thông tư 23. Nhưng bên xuất khẩu không biết năm sản xuất là bao nhiêu để xác định là hàng đó dưới 10 năm hay trên 10 năm để làm thủ tục xin giấy phép. Và bên nhập khẩu chúng tôi khi mời cơ quan giám định máy móc cũ thì cơ quan giám định cũng không có thông tin nào để xác định mặt hàng điện cực này dưới 10 năm, vì không phải là hàng máy móc nên không có tem và các nhãn dán thể hiện trên sản phẩm. Vậy thủ tục để xác định năm sản xuất để bên giám định có căn cứ làm chứng thư giám định để thông quan lô hàng là như thế nào?

Ngày gửi: 11/03/2019 - Trả lời: 14/03/2019

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hoàng

Địa chỉ: Số 185 Phố Kim Hoa - Email : trangnt.ctx@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 1 điều 6 và khoản 2 điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

“Điều 6. Yêu cầu cụ thể

1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;

b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng vag bảo vệ môi trường.

“Điều 7. Hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng:

Hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng: ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung một bộ tài liệu bao gồm:

...2. Đối với các trường hợp khác nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng (kể cả trường hợp dự án đầu tư hoặc được chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư mà không có Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu): Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu, gồm 1 trong các tài liệu sau:

a) 01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này;

b) 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định quy định tại khoản 2 điều 10 Thông tư này về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này”.

Cơ quan Hải quan chỉ thực hiện thông quan hàng hóa khi hàng hóa nhập khẩu của công ty thỏa mã điều kiện trên và công ty phải cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định. Đề nghị công ty liên hệ nhà sản xuất hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết.

Lưu ý công ty, trường hợp linh kiện, bộ phận hay phụ tùng thay thế chỉ nhập khẩu khi có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang vận hành thì có thể tự nhập khẩu hay uỷ thác theo khoản 3 điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.

Hồ sơ và thủ tục thực hiện theo điều 9 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN mà không cần Giấy phép nhập khẩu cũng như giám định chất lượng hay năm sản xuất.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn