Nhập khẩu hàng đã qua sử dụng

Câu hỏi: 23379:

Công ty có nhu cầu nhập khẩu máy giặt hiệu Tonello: 1. Model: MOD. G1 70 LPJ công suất giặt: 35 kg, năm sản xuất tháng 05/2011, HS code 84502000 2. Model: MOD. G1 300 LPJ công suất giặt: 150 kg, năm sản xuất tháng 05/2011, HS code 84502000 Vậy xin quý cơ quan tư vấn giúp 2 máy giặt đã qua sử dụng này với năm sản xuất và mã HS code như trên có được nhập khẩu không?

Ngày gửi: 13/01/2021 - Trả lời: 21/01/2021

Tên doanh nghiệp: TAV LTD

Địa chỉ: KCN Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình - Email : henrybui@talapparel.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Các mặt hàng tiêu dùng qua sử dụng theo PHỤ LỤC I-DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ nếu là hàng điện tử, điện gia dụng thuộc diện cấm nhập khẩu.

Đề nghị công ty đối chiếu thực tế hàng hóa về công suất, công dụng, năm sản xuất, HS… và Phụ lục I-DANH MỤC HÀNG TIÊU DÙNG, THIẾT BỊ Y TẾ, PHƯƠNG TIỆN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15  tháng 6 năm 2018  của Bộ trưởng Bộ Công Thương để áp dụng chính sách hàng hóa cho phù hợp.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.