Nhập khẩu hàng hóa bằng hình thức mậu dịch từ cá nhân ở nước ngoài

Câu hỏi: 19910:

Công ty có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ 1 cá nhân ở Mỹ. Kính mong tư vấn cho chúng tôi quy trình để nhập khẩu lô hàng này theo hình thức mậu dịch.

Ngày gửi: 05/12/2017 - Trả lời: 06/12/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Khải Long

Địa chỉ: 466/51A, Le Van Sy St., W.14, Dist. 3, HCMC, Vietnam - Email : op2@khailongcorp.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          Do Công ty không nêu rõ mặt hàng công ty dự kiến nhập khẩu cũng như mục đích của việc nhập khẩu mậu dịch nên tổ tư vấn không có câu trả lời chính xác cho trường hợp này. Tuy nhiên đối với việc nhập khẩu mậu dịch Công ty có thể tham khảo các quy định sau đây để thực hiện.

          1/ Chính sách thuế:

                Về phân loại mã HS hiện nay Công ty có thể tham khảo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính; 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC; Biểu thuế XNK ban hành kèm Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.

          2/Chính sách mặt hàng:

            - Căn cứ Nghị định 187/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Theo đó Công ty tham khảo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định nêu trên có được phép nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện.

          3/Về thủ tục hải quan:

          -Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16. Hồ sơ hải quan và Điều 18. Khai hải quan hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

          Hàng hoá không nhằm mục đích thương mại không hạn chế về trị giá, số lượng nhưng phải tuân thủ chính sách mặt hàng theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.