NHẬP KHẨU LÕI NHỰA ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ LÀM PHƯƠNG TIỆN ĐÓNG HÀNG HÓA

Câu hỏi: 23439:

chúng tôi dự tính nhập khẩu Lõi nhựa (spool), Hs code 39234090, hàng đã qua sử dụng, với mục đích để làm phương tiện đóng hàng hóa (dây đồng). Vậy mặt hàng này có thuộc hàng hóa cấm nhập khẩu hay nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan không? và mặt hàng này có bị xem là phế liệu khi nhập khẩu không?

Ngày gửi: 05/02/2021 - Trả lời: 18/02/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY NGÔ HAN

Địa chỉ: PHUOC THAI, LONG THANH, DONG NAI - Email : thanhnguyen20122015@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 16 điều 3 Luật bảo vệ môi trường:

16. Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác…”.

Công ty đối chiếu thực tế hàng hóa và tham khảo quy định nêu trên cùng các Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện cấm nhập khẩu theo các Phụ lục kèm Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.