Nhập khẩu máy in lon nhôm đã qua sử dụng

Câu hỏi: 20636:

Công ty có nhu cầu nhập khẩu lô hàng là máy móc, dây chuyền cũ đã qua sử dụng dùng in (trang trí) lon nhôm hai mảnh (giống lon Cocacola, pepsi,...), có nguồn gốc xuất xứ từ U.S.A; vậy việc thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa như trên, thực hiện theo quy định nào? Áp mã HS nào là phù hợp? Vì máy in lon nhôm hai mảnh là máy chuyên dụng đặc thù trong dây chuyền sản xuất lon nhôm, doanh nghiệp có thể áp mã HS 84798110 hoặc 84798939 hay không?

Ngày gửi: 29/06/2018 - Trả lời: 03/07/2018

Tên doanh nghiệp: Stolle Asia Pacific

Địa chỉ: Tiên Phong, Mapletree, Thủ Dầu Một, Bình Dương - Email : Huong.Ngo@stollemachinery.com

Vướng mắc của Công ty , Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

    1./ Về chính sách hàng hoá:

     Căn cứ phụ lục I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ). Mặt hàng trên không thuộc diện cấm nhập khẩu nên Công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

Công ty được phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng nhưng phải đáp ứng theo yêu cầu  quy định  tại Điều 5 và Điều 6 của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015, cụ thể như sau:

    “Điều 5. Yêu cầu chung

    Thiết bị đã qua sử dụng khi nhập khẩu phải phù hợp với các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

    Điều 6. Yêu cầu cụ thể

    1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

    a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;

    b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường…

    2./ Về mã HS:

- Do công ty không cung cấp chi tiết, tài liệu kỹ thuật hay kết quả giám định của hàng hóa nhập khẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.

- Căn cứ Danh mục hàng hoá XNK Việt Nam ban hành theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính

- Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

- Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP  ngày 16/11/2017 của Chính phủ, mặt hàng của công ty có thể tham khảo phân loại theo phân nhóm sau:

+ Phân nhóm 8479-Máy và thiết bị cơ khí khác: ,...

Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.