Nhập khẩu máy in offset 4 màu cũ

Câu hỏi: 21071:

chúng tôi đang có dự kiến nhập 01 máy in offset 4 màu, nhưng tình trạng của máy là máy cũ (90%). Công ty chúng tôi đang không biết là tình trạng máy cũ như vậy có được phép nhập khẩu hay không, và thủ tục nhập khẩu thì làm như thế nào. Máy in của chúng tôi khi nhập về thì tách ra nhiều kiện sau đó về công ty mới bắt đầu lắp đặt lại, như vậy thì có phải làm thêm thủ tục gì.

Ngày gửi: 09/11/2018 - Trả lời: 14/11/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH in bao bì Sunny Việt Nam

Địa chỉ: Lô FJ-04, KCN Song Khê - Nội Hoàng (phía Nam) - xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang - Email : quynhngoc8488@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

  1. Về thủ tục hải quan:

- Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định:

“Điều 27. Nhập khẩu thiết bị in

1. Thiết bị in sau đây khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in;

b) Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng; máy in lưới (lụa);…”.

- Mặt hàng máy in các loại qua sử dụng thuộc Phụ lục 1-Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành theo Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Truyền thông Thông tin. Lưu ý công ty Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 CÔNG BỐ CHI TIẾT DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU KÈM THEO MÃ SỐ HS có hiệu lực ngày 31/11/2018 thay thế một số Điều tại Thông tư 31/2015/TT-BTTTT đã nêu. Do đó khi thực hiện thủ tục nhập khẩu đề nghị Công ty theo dõi hiệu lực thi hành của các Thông tư và Nghị định nêu trên để đảm bảo tính pháp lý.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.