Nhập Khẩu máy móc đã qua sử dụng 20 năm

Câu hỏi: 23440:

chúng tôi dự kiến nhập máy uốn kim loại mã HS 8462 từ Italy , máy đã qua sử dụng 19 năm thuộc phụ lục I Quyết định 18/2019. Theo khoản 1 điều 6 QĐ 18/2019 thì chúng tôi được phép nhập khẩu mà không cần giám định và xin phép Bộ Khoa học công nghệ nếu đạt mục b khoản 1 điều 8 (bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sx, tiêu chuẩn ...). Chúng tôi đã trình bày với Chi cục HQ gần nhất và được hướng dẫn như sau: Máy này đã qua sử dụng 10 năm bắt buộc phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ khoa học và công nghệ trước khi nhập theo khoản 1 điều 9 trong Quyết định 18/2019. Kính mong HQ Đồng nai xem xét vàtrả lời vướng mắc giúp doanh nghiệp để DN có thể nhập máy móc đáp ứng việc sản xuất hàng hóa.

Ngày gửi: 04/02/2021 - Trả lời: 18/02/2021

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Segis Việt Nam

Địa chỉ: lô 34, đường số 6, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp Biên Hòa, Đồng Nai - Email : phuongdoan@segisvn.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 9 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 04 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

Điều 9. Nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong trường hợp khác

1. Trong trường hợp doanh nghiệp đang tiến hành sản xuất tại Việt Nam, để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định này nhưng công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi máy móc, thiết bị trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại của máy móc, thiết bị vẫn đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế và mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng của máy móc, thiết bị không vượt quá 15% so với thiết kế, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu, trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến về Bộ Khoa học và Công nghệ để được xem xét, giải quyết.

2. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này, theo đó giải trình về sự cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án sử dụng và sự cần thiết của máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu trong dây chuyền công nghệ;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp;

c) Chứng thư giám định được cấp bởi tổ chức giám định được chỉ định theo quy định tại Điều 11 Quyết định này. Nội dung chứng thư giám định thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, g khoản 1 Điều 10 Quyết định này;…”

Công ty tham khảo quy định nêu trên đểthực hiện các thủ tục nhập khẩu máy móc qua dử dụng quá thời hạn 10 năm từ ngày sản xuất. Tường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.