Nhập khẩu máy phân tích nước tiểu

Câu hỏi: 24014:

Doanh nghiệp tôi nhập máy phân tích nước tiểu thì có phải xin giấy phép nhập khẩu của BYT không?

Ngày gửi: 23/11/2021 - Trả lời: 23/11/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần sản xuất và XNK Vietland

Địa chỉ: Số 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Email : nguyenanhthuy83@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Máy phân tích nước tiểu” thuộc mục 74 “DANH MỤC TRANG THIÉT BỊ Y TẾ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM” ban hành kèm theo Thông tư sổ 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Mã HS tham khảo: 90278030)

Danh mục trên bao gồm các mặt hàng đã được xác định là trang thiết bị y tế và quản lý theo quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngàv 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế và các vãn bản quy phạm pháp luật khác về trang thiết bị y tế

Các trường hợp trang thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu thực hiện theo Điều 42 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.