Nhập khẩu sách tiếng Nhật

Câu hỏi: 21874:

chúng tôi dự kiến sẽ nhập khẩu một lô hàng khoảng 70 cuốn sách từ Nhật Bản. Những cuốn sách này là những giáo trính dạy tiếng Nhật tại nước bản địa và một số cuốn giới thiệu về văn hóa Nhật Bản. Mục đích của việc nhập khẩu là đào tạo tiếng Nhật cho nhân viên trong nội bộ Công ty đồng thời giới thiệu cho nhân viên về văn hóa Nhật Bản. Với nội dung như vậy và căn cứ theo chú giải của Chương 49, chú giải nhóm 4901, Công ty có thể nhập khẩu lô hàng trên với mã số 49019910 dành cho Sách giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử và văn hóa, thuế suất 0% hay không?

Ngày gửi: 14/08/2019 - Trả lời: 15/08/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

Địa chỉ: Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc - Email :

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          1. Về chính sách mặt hàng   

- Các loại sách giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hóa xã hội có HS 49019910 theo Phụ lục 02 – Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-BTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông nên khi nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh phải có giấy phép nhập khẩu.

          2. Về mã số HS   

- Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

           - Khi phân loại hàng hóa cần tham khảo các quy định sau:

+ Căn cứ Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

          + Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa.

          + Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.

          - Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa của công ty. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.