Tái xuất máy móc thiết bị

Câu hỏi: 21876:

Công ty là doanh nghiệp chế xuất có mượn máy móc thiết bị của đối tác nc ngoài có thời hạn và mở tờ khai nhập khẩu mã loại hình G. Hết thời hạn, chúng tôi tái xuất trả máy móc thiết bị đó cho đối tác nước ngoài nhưng được chỉ định giao máy móc thiết bị cho 1 doanh nghiệp chế xuất khác tại Việt Nam, vậy xin hỏi trường hợp này về thủ tục hải quan có làm được không, nếu làm được thì quy định tại văn bản nào?

Ngày gửi: 12/08/2019 - Trả lời: 15/08/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH điện tử TOWADA Việt Nam

Địa chỉ: Lô C1, Khu Công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương - Email :

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ điểm c khoản 1 điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:

…c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Như vậy, chỉ hoạt động mua bán trong trường hợp có các hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu hay hợp đồng gia công có điều khoản chỉ định giao hàng tại Việt Nam mới đủ điều kiện thực hiện thủ tục XNK tại chỗ .

Đề nghị Công ty tham khảo các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn