Nhập khẩu tủ điện phân phối đã qua sử dụng

Câu hỏi: 20541:

Doanh nghiệp định nhập một số thiết bị về để phục vụ hoạt động xây dựng và sản xuất của nhà máy. Trong những máy móc, thiết bị chúng tôi dự định nhập khẩu có tủ điện phân phối MSB: Main Distribution Switchboard. Xin hỏi chúng tôi có thể nhập khẩu mặt hàng này tuân theo qui định của Thông tư 23/2015 được không?

Ngày gửi: 06/06/2018 - Trả lời: 11/06/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH XNK TÂM OANH

Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai - Email : thinh.hoquoc1989@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 Căn cứ phụ lục I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ). Mặt hàng tủ điện không thuộc diện cấm nhập khẩu nên Công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

Công ty được phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng nhưng phải đáp ứng theo yêu cầu  quy định  tại Điều 5 và Điều 6 của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 , cụ thể như sau:

Điều 5. Yêu cầu chung

Thiết bị đã qua sử dụng khi nhập khẩu phải phù hợp với các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Yêu cầu cụ thể

1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;

b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường…

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.