Nhập khay sắt cũ để đóng hàng xuất khẩu

Câu hỏi: 21225:

Chúng tôi là doanh nghiệp đầu tư, hàng tháng có nhập nguyên liệu từ công ty mẹ bên Nhật về sản xuất và xuất khẩu lại đó. Mỗi lần nhập nguyên liệu công ty mẹ có gửi một số loại thùng sắt, nhựa (thùng trống) về để sau khi sản xuất xong chúng tôi sẽ đóng hàng vào đó và xuất khẩu cho họ. Trước đây khi nhập số Thùng đó chúng tôi nhập loại hình G14, xuất khẩu loại hình G24. Nhưng nay để tiện trong vấn đề quản lý chúng tôi muốn nhập số thùng đó loại hình H11. Vậy cho chúng tôi hỏi: 1.Chúng tôi có được phép nhập khẩu loại hình H11 không? 2. Nếu nhập H11 khi xuất khẩu chúng tôi có phải khai báo gì không.

Ngày gửi: 09/01/2019 - Trả lời: 10/01/2019

Tên doanh nghiệp: Nippon Kouatsu Electric Việt Nam

Địa chỉ: Lô N6, khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội - Email : lien2511@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          Người nhập khẩu hàng hóa phải căn cứ thực tế, hồ sơ và mục đích sử dụng của lô hàng để chọn lựa hình thức khai báo phù hợp và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đã khai báo theo loại hình lựa chọn.

          - Căn cứ bảng mã loại hình ban hành kèm công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 04 năm 2015 hướng dẫn:

          - Loại hình H11 – Hàng nhập khẩu khác: Bao gồm hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức cá nhân ở nước ngoài; hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này; hàng hóa viện trợ nhân đạo, việc trợ không hoàn lại; hàng hóa là hàng mẫu không thanh toán; hàng hóa là hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế (bao gồm hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới vượt định mức miễn thuế)”.

    Như vậy, theo quy định trên, hàng hóa thuộc loại hình H11 áp dụng cho các trường hợp hàng mẫu, không thanh toán. Trường hợp công ty nhập khẩu cac loại bao bì luân chuyể chứa đựng hàng hoá có thể tham khảo mở tờ khai G14).

Thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng  thực hiện theo quy định tại điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018) của Chính phủ.

      Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn