Nhập Máy kéo nông nghiệp đã qua sử dụng Mã HS:8701 có phải kiểm tra chất lượng theo thông tư 23/2015/TT-BKHCN không ?

Câu hỏi: 20863:

Cty nhập Máy kéo nông nghiệp đã qua sử dụng thuộc mã HS: 8701 Theo Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 thì thuộc phụ lục 2 được kiểm tra sau thông quan; theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN: tại điều 1 mục e không áp dụng Máy móc, thiết bị thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toản (danh mục nhóm 2) do các Bộ quản lý, lĩnh vực theo qui định của Luật Quản lý chất lượng phẩm hàng hóa. Vậy mặt hàng Máy kéo nông nghiệp đã qua sử dụng thuộc mã HS: 8701 khi nhập khẩu có phải kiểm tra chất lượng hàng hóa theo Thông tư 23/2015/BKHCN Ngày 13/11/2015?

Ngày gửi: 08/09/2018 - Trả lời: 12/09/2018

Tên doanh nghiệp: CTY TNHH TM XNK QUỐC THỊNH

Địa chỉ: 96/5B Lê thị Riêng Quận 1 TPHCM - Email : nguyenvantu2223@yahoo.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Theo Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì máy móc nông nghiệp thuộc Phụ lục 10-Danh mục hàng hóa theo mã HS về quản lý chuyên ngành XK/NK của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải nên phải thực hiện các quy định về quản lý chuyên ngành khi nhập khẩu.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.