Nhập mực in quần áo

Câu hỏi: 20439:

chúng tôi dự định nhập một số mực in từ thị trường Trung Quốc về việc Nam đểi quần áo, loại hình nhập kinh doanh. Xin hỏi nhập các loại mực in có phải xin giấy phép và có thuộc hàng hóa kiểm tra chuyên ngành không?

Ngày gửi: 16/05/2018 - Trả lời: 16/05/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH LD May Như Thành

Địa chỉ: Cụm CN TTCN khối 7, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - Email : ntcshippingtoan@gmai.com

Vướng mắc của Công ty nêu, Cục Hải quan Đồng Nai đã trả lời như sau:

    Mực in không nằm trong Phụ lục I Danh mục, thủ tục nhập khẩu và yêu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực in ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Như vậy, đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật và đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện.

    Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

     Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn