Nhập Nguyên vật liệu hình thức E11

Câu hỏi: 23446:

Hiện công ty là doanh nghiệp chế xuất mới đang nhập nguyên vật liệu ở dạng bán thành phẩm (BTP) từ 3-4 đơn vị theo loại hình E11. Sau đó về lắp ghép thành một sản phẩm và bán lại cho một đơn vị khác được gọi là gia công hay sản xuất? Hình thức này e mở tk E42 có được không? Khách hàng của công ty cũng là DNCX

Ngày gửi: 17/02/2021 - Trả lời: 22/02/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH HongPin Việt Nam

Địa chỉ: Vĩnh phúc - Email : txtung.txt@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCS tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015:

Loại hình E11 – Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài

Sử dụng trong trường hợp nhập nguyên liệu, vật tư từ nước ngoài để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu của DNCX.

Loại hình E42 – Xuất khẩu sản phẩm của DNCX

Sử dụng trong trường hợp xuất khẩu sản phẩm của DNCX bao gồm cả trường hợp xuất ra nước ngoài và xuất vào nội địa.

Theo hướng dẫn trên mã loại hình E11 dùng trong trường hợp nhập nguyên liệu, vật tư từ nước ngoài để sản xuất hàng xuất khẩu (hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu theo 02 hợp đồng riêng biệt). Trường hợp loại hình gia công (nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm gia công xuất khẩu cùng 01 hợp đồng gia công) và khi xuất khẩu sản phẩm theo mã loại hình E42.

Việc xác định gia công hay SXXK công ty tham khảo thêm Luật Quản lý ngoại thương và Luật Thương mại để lựa chọn khi khai báo cho phù hợp

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.