Nhập sản xuất theo hợp đồng gia công

Câu hỏi: 20665:

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình E31 và xuất khẩu sản phẩm theo loại hình E62. Trong quá trình hoạt động chúng tôi có kinh doanh thêm loại hình gia công sửa chữa vải dệt cho một thương nhân nước ngoài giao/nhận hàng theo chỉ định tại thị trường nội địa Việt Nam. Chúng tôi có sử dụng một số vật tư, nguyên liệu nhập khẩu từ loại hình E31 sang cung ứng cho hợp đồng gia công. Như vậy: 1. Theo như hướng dẫn tại khoản d. Điều 61 và Điều 86 Thông tư 39/2018/TT-BTC, Công ty chúng tôi phải mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ chuyển đổi mục đích sử dụng để cung ứng vật tư, nguyên phụ liệu cho hợp đồng gia công sửa chữa hàng hóa cho thương nhân nước ngoài theo loại hình nào? 2. Theo như ý hiểu, công ty có phải mở tờ khai xuất trả (B13) một phần (hoặc toàn bộ nếu cung ứng hết cho hợp đồng gia công) cho tờ khai đã nhập vật tư, nguyên liệu về (E31) và sau đó sẽ mở tờ khai nhập với loại hình E21 cho hợp đồng gia công? 3. Lượng vật tư nhập theo loại hình E31 thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu khi chuyển đổi mục đích sử dụng sang loại hình gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài có được miễn thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu cho phần cung ứng này hay không?

Ngày gửi: 05/07/2018 - Trả lời: 11/07/2018

Tên doanh nghiệp: cty TNHH dệt Pacific Crystal

Địa chỉ: Hải Dương - Email :

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          1./ Về loại hình khi thực hiện thủ tuc XNK tại chỗ phần NPL NSXXK cung ứng cho hợp đồng gia công:

          Hện nay Tổng cục Hải quan chưa có hướng dẫn chi tiết loại hình xuất khẩu tại chỗ như công ty nêu. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đang tập hợp vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC, trong đó có vướng mắc đã nêu. Công ty tham khảo thực hiện sau này khi có hướng dẫn chi tiết.

          2./ Chính sách thuế hàng hoá NSXXK cung ứng cho hợp đồng gia công:

          Việc miễn thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu cung ứng thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

         Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn