Nhập sxxk không thanh toán

Câu hỏi: 21676:

chúng tôi sản xuất ống thép size lớn cho các công trình xây dựng, Ống thép của chúng tôi gồm có nguyên liệu chính là cuộn thép và vòng sắt, cuộn thép chúng tôi mua trong nước, vòng sắt phía khách hàng gửi (chúng tôi không phải trả tiền hàng nhập khẩu, tiền công gắn vòng sắt vào ống thép sẽ tính chung vô giá thành sản phẩm khi xuất khẩu), chúng tôi nhập nguyên liệu vòng sắt này theo loại hình sxxk. Nhưng phía khách hàng báo họ có 1 số ống thép size nhỏ và vòng sắt size nhỏ, họ muốn gửi về Việt Nam nhờ chúng tôi gắn chúng lại với nhau để xuất đi chung cùng lô hàng ống thép lớn (tới cảng nước thứ 3). Vậy có thể nhập ống thép nhỏ và vòng sắt nhỏ này theo loại hình sxxk (không thanh toán) được hay không? Hay phải mở hợp đồng gia công cho lô hàng này?

Ngày gửi: 10/06/2019 - Trả lời: 11/06/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty thép Hòa Phát

Địa chỉ: 188A-188B Đường TA16, KP2, Thới An, Q12,Tp.HCM - Email : steppepham@hotmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 34 và 48 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

34. Điều 54 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 54. Nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu

1. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng chế xuất gồm:

a) Nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất để cấu thành sản phẩm xuất khẩu;

c) Sản phẩm hoàn chỉnh do tổ chức, cá nhân nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu, để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước, nguyên liệu, vật tư tự cung ứng thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩu;

48. Điều 70 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 70. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm

a) Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK gồm:

a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau:

a.2.1) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2.2) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu kinh doanh;

a.2.3) Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước.

a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh;

b) H sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này.”

Sản phẩm xuất khẩu loại hình SXXK có thể được kết hợp từ  03 nguồn đã nêu theo điều 70 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Do đó, công ty xác định rõ hàng dự kiến nhập khẩu đã nêu là  Bán thành phẩm hay Sản phẩm hoàn chỉnh và mức độ tham gia vào quá trình sản xuất cụ thể để lựa chọn loại hình tờ khai là SXXK cho phù hợp khi quản lý hàng hoá nhập khẩu này theo quy định quản lý hàng SXXK mà không phụ thuộc việc có thanh toán hay không.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện và căn cứ mục đích, loại hình kinh doanh cụ thể để thực hiện chính sách thuế phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.