Nhập thành phẩm đóng chung cont với mặt hàng chính công ty sản xuất để xuất khẩu của DNCX

Câu hỏi: 21686:

Công ty tôi là DNCX chuyên sản xuất khung hình mỹ thuật dành cho họa sĩ vẽ và các mặt hàng liên quan đến ngành mỹ thuật. Theo giấy phép đầu tư của công ty có chức năng nhập khẩu thành phẩm về đóng chung cont với mặt hàng chính do công ty sản xuất là vải bạt đã xử lý để vẽ xuất khẩu. 1. Hàng thành phẩm từ China nhập về ( Made in China) xuất kèm hàng sản xuất tại Việt Nam ( Made in Viet nam) sau đó xuất chung cont đến Mỹ. Như vậy hàng từ China nhập về vẫn sử dụng tem nhãn Made in China được không? Đối với Hải quan Việt nam có ảnh hưởng gì không và sang đến Hải Quan Mỹ có ảnh hưởng gì không? 2. Hàng thành phẩm từ China nhập về nhưng chưa dán tem nhãn, về đến Việt Nam sẽ đóng gói, dán tem (made in Việt nam) xuất đi có hợp lệ không?

Ngày gửi: 12/06/2019 - Trả lời: 14/06/2019

Tên doanh nghiệp: Cá nhân

Địa chỉ: An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh - Email : hoangnhi2022@yahoo.com.vn

Vướng mắc của cá nhân, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Trường hợp hàng hoá đảm bảo điều kiện về xuất xứ từ nước ngoài theo các quy định hiện hành và thông lệ quốc tế khi đóng chung cont. mà phân biệt được cũng như không làm thay đổi xuất xứ Việt Nam đối với hàng sản xuất trong nước cũng như kgông mang yếu tố vi phạm nào khác sẽ được xem xét xuất xứ hợp lệ khi xuất khẩu.

- Tham khảo Điều 9 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá quy định:

          “Điều 9. Công đoạn gia công, chế biến đơn giản

          Công đoạn gia công, chế biến sau đây khi được thực hiện riêng rẽ hoặc kết hợp với nhau, được xem là đơn giản và không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hóa tại một nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ:

          ...3. Thay đổi bao bì đóng gói và tháo dỡ hay lắp ghép các lô hàng; đóng chai, lọ, đóng gói, bao, hộp và các công việc đóng gói bao bì đơn giản khác.

          4. Dán lên sản phẩm hoặc bao gói của sản phẩm các nhãn hiệu, nhãn, mác hay các dấu hiệu phân biệt tương tự.

          5. Trộn đơn giản các sản phẩm, dù cùng loại hay khác loại.

          6. Lắp ráp đơn giản các bộ phận của sản phẩm để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh.

          7. Kết hợp của hai hay nhiều công việc đã liệt kê từ Khoản 1 đến Khoản 6 Điều này...”

          Căn cứ các quy định trên, trường hợp hàng thành phẩm nhập khẩu của Công ty nếu có trải qua các công đoạn trên chỉ được xem là công đoạn gia công, chế biến giản đơn sẽ không được xem xét đến khi xác định xuất xứ hàng hoá, không được xem xét là xuất xứ Việt Nam.

          - Căn cứ điều 17 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá quy định:

          “Điều 17. Xuất xứ hàng hoá

          Cách ghi xuất xứ hàng hoá được quy định như sau: ghi "sản xuất tại" hoặc "chế tạo tại" hoặc “xuất xứ” kèm tên nước hay vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hoá đó....”.

          Việc gắn nhãn xuất xứ hàng hoá thực hiện theo quy định trên và công ty căn cứ các quy tắc xuất xứ  tại phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) để thưc hiện việc gắn nhãn xuất xứ hàng hoá đúng quy định. Do đó, hàng nhập khẩu có đủ yếu tố và hàm lượng xuất xứ để xác định xuất xứ từ nước ngoài nhưng được gắn nhãn mác sản xuất tại Việt Nam khi xuất khẩu là vi phạm theo các quy định trên.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc thể hiện đúng xuất xứ hàng hoá xuất/nhập khẩu hàng hóa theo các quy định hiện hành. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.