Nhập vật tư cho xây dựng nhà xưởng được miễn thuế nhập khẩu

Câu hỏi: 20345:

Công ty là Doanh nghiệp FDI (nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu). Để nhập được nguyên liệu, vật tư về để phục vụ cho sản xuất xuất khẩu (sản xuất trang thiết bị y tế) trước tiên công ty chúng tôi phải nhập các vật tư về để xây nhà xưởng và tên hàng là Tấm panel và phụ kiện đi kèm như đinh, vít, ốc, kính, cánh cửa,... dùng để làm phòng sạch. Vậy: 1/ Mặt hàng tấm Panel và phụ kiện đi kèm có thuộc diện vật tư xây dựng (trong nước chưa sản xuất được) được miễn thuế nhập khẩu không? theo điểm c, điều 11 Luật thuế XNK; điểm e điều 103 TT38 và điều 14 của NĐ 134. 2/ Trường hợp danh mục vật tư xây dựng nhà xưởng (trong nước chưa sản xuất được) có cần có xin xác nhận của BKHDT theo TT14/2015-BKHDT không?

Ngày gửi: 10/04/2018 - Trả lời: 16/04/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KAIZEN VIETNAM

Địa chỉ: Khu công nghệ cao, Quận 9 - Email : khanh.smith@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          Do công ty nêu tên vật tư xây dựng không kèm theo chất liệu, không có mã HS cụ thể nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác có thuộc diện vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được hay không. Đề nghị Công ty tham khảo Phụ lục III (Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được) ban hành kèm Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 15/5/2018 thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015).

          Trên cơ sở đó đối chiếu với hàng hoá thực tế nhập khẩu để Công ty xác định có thuộc vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được hay đã sản xuất được làm cơ sở xác định có thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          Đề nghị Công ty tham khảo nội dung các văn bản trên và liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp vướng mắc của Công ty.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.