Nộp thuế Bảo vệ Môi trường

Câu hỏi: 21249:

Công ty mua Dầu nhờn phục vụ cho hoạt động sản xuất từ Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận MI theo hình thức nhập khẩu tại chỗ, A12. Công ty MI cung cấp Dầu cho Chúng tôi từ 2 nguồn: • Nhập khẩu từ Nhật Bản • Mua từ nhà sản xuất nội địa: Công ty JX Nippon Oil. Toàn bộ sản phẩm trước khi xuất bán cho Chúng tôi được đóng thuế Bảo vệ Môi trường (BVMT). Cụ thể: • Đối với Dầu Nhập khẩu: Thuế BVMT được đóng theo từng Tờ khai Nhập khẩu • Đối với Dầu sản xuất trong nước: Thuế BVMT được đóng theo tháng. Căn cứ theo toàn bộ lượng hàng được bán ra trong tháng. Khi nhập khẩu lô Dầu nhớt chúng tôi có đóng thuế Bảo vệ môi trường không? Chúng tôi cần cung cấp những giấy tờ gì để chứng minh cho việc Thuế BVMT đã được nộp đối với trường hợp: • Dầu nhập khẩu từ nước ngoài • Dầu sản xuất trong nước.

Ngày gửi: 09/01/2019 - Trả lời: 18/01/2019

Tên doanh nghiệp: CONG TY TNHH TOKYO KEIKI

Địa chỉ: Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Email : hongvantch.dng@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

            - Căn cứ khoản 4, Điều 7 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011  hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ:

            “…4. Thuế bảo vệ môi trường chỉ phải nộp một lần đối với hàng hoá sản xuất hoặc nhập khẩu. Trường hợp hàng hoá xuất khẩu đã nộp thuế bảo vệ môi trường nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì không phải nộp thuế bảo vệ môi trường khi nhập khẩu.

          Đối với các tổ chức, cá nhân mua hàng hoá đã được nộp thuế bảo vệ môi trường về để sản xuất, kinh doanh thì thuế bảo vệ môi trường của hàng mua được hạch toán vào giá vốn hàng hoá hoặc giá thành sản phẩm sản xuất. Đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường”.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.