Npl nhập loại hình A12 nhưng sau đó tìm được hợp đồng xuất khẩu, thủ tục để được hoàn thuế như thế nào ?

Câu hỏi: 18859:

Năm 2016 chúng tôi có nhập NPL theo loại hình A12, đến nay công ty đã tìm được hợp đồng xuất khẩu, công ty có sử dụng NPL nhập A12 này để sản xuất và xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 6 năm 2017. Trong các NPL cấu thành sản phẩm XK, cty chỉ có nhập 1 NPL này, các NPL khác cty mua trong nước. 1. Xây dựng định mức cho sản phẩm XK: Căn cứ theo điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC - Trong bảng xây dựng định mức có 2 phần: phần danh sách NPL và danh sách NPL cung ứng trong nước. Vậy NPL nhập khẩu này chúng tôi khai định mức ở phần nào ? - Về mã NPL, khi mở TK nhập NPL này theo loại hình A12 nên ko có mã NPL, vậy khi khai định mức có mã NPL thì khi mở TK xuất hệ thống sẽ không tự động trừ --> NPL này trên hệ thống sẽ ra âm . 2. Tờ khai xuất - Mở theo loại hình E62 hay loại hình nào ? vì ko có bất kỳ NPL nào nhập theo loại hình E31, chỉ có 1 NPL cà chua nhập theo loại hình A12, hệ thống có cho mở được tờ khai theo loại hình E62 này hay không ? Trên tờ khai xuất này mình có cần ghi rõ hàng có sử dụng NPL nhập khẩu của TK số.., ngày ... ?? 3. Căn cứ theo điều 114 thông tư 38/2015/TT-BTC thì hồ sơ xin hoàn thuế ngoài những chứng từ : CV xin hoàn, phiếu xuất nhập kho, chứng từ thanh toán, tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu , công ty có cần nộp thêm chứng từ gì thêm không ?

Ngày gửi: 17/05/2017 - Trả lời: 19/05/2017

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Royal Foods

Địa chỉ: Lô 19-20 KCN Mỹ Tho, Tiền Giang - Email : nguyenlerf@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về việc xây dựng định mức

Căn cứ điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 55. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu

1. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, gồm:

a) Định mức sử dụng nguyên liệu là lượng nguyên liệu cần thiết, thực tế sử dụng để sản xuất một đơn vị sản phẩm;

b) Định mức vật tư tiêu hao là lượng vật tư tiêu hao thực tế để sản xuất một đơn vị sản phẩm;

c) Tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư là lượng nguyên liệu hoặc vật tư thực tế hao hụt bao gồm hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu, phế phẩm tính theo tỷ lệ % so với định mức thực tế sản xuất hoặc so với định mức sử dụng nguyên liệu hoặc định mức vật tư tiêu hao. Trường hợp lượng phế liệu, phế phẩm đã tính vào định mức sử dụng hoặc định mức vật tư tiêu hao thì không tính vào tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư.

Định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc có yêu cầu giải trình cách tính định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư.

2. Định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu ban đầu là lượng nguyên liệu thành phần sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được tách ra từ một nguyên liệu ban đầu.

3. Trước khi thực hiện sản xuất, tổ chức, cá nhân phải xây dựng định mức sử dụng và tỷ lệ hao hụt dự kiến đối với từng mã sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi thì phải xây dựng lại định mức thực tế, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi định mức.

4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt và sử dụng định mức vào đúng mục đích gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Khi xác định số tiền thuế được hoàn hoặc không thu, tổ chức, cá nhân quan căn cứ vào quy định tại Thông tư này và định mức thực tế sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Như vậy, về định mức sản phẩm công ty tự xây dựng dựa vào thực tế sản xuất sản phẩm. Do công ty không cung cấp chi tiết quy trình xây dựng định mức, bảng định mức của sản phẩm nên tổ tư vấn không thể trả lời chính xác câu hỏi trên. Công ty căn cứ các quy định trên để thực hiện.

2. Về loại hình xuất khẩu

Căn cứ điểm a khoản 2 điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 70. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm

a) Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK gồm:

a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau:

a.2.1) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2.2) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu kinh doanh;

a.2.3) Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước.

a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh với điều kiện thời gian nhập khẩu không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

Như vậy, sản phẩm của công ty kết hợp từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh và nguyên liệu có nguồn gốc trong nước thì khi xuất khẩu sản phẩm có thể được quản lý theo loại hình SXXK (E62). Lưu ý Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn về thời hạn hoàn thuế khi xuất khẩu sản phẩm trường hợp này.

3. Về hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu loại hình A12

Căn cứ khoản 1 và điểm c khoản 3 điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phm

1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

…c) Sản phm xuất khẩu đưc làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

Do sản phẩm xuất khẩu của công ty không xuất khẩu theo loại hình SXXK (E62) nên không đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định trên.

 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.