Phân loại mặt hàng kem trị mụn trứng ca

Câu hỏi: 19908:

Công ty nhập khẩu:1/ Kem có tác dụng điều trị mụn trứng cá 2/ Kem có tác dụng ngăn ngừa mụn trứng cá. Nhưng công ty tra cứu ở danh mục hàng hóa XK,NK Việt Nam (Ban hành kèm Thông tư 103/2015/TT-BTC) và Biểu thuế XNK 2017 thì phần mô tả hàng hóa lại khác nhau ở HS CODE 3304.99.20: - Danh mục hàng hóa XK,NK Việt Nam, HS code 3304.99.20 mô tả hàng hóa là Kem ngăn ngừa mụn trứng cá (2) - Biểu thuế XNK 2017, HS code 3304.99.20 mô tả hàng hóa là Kem trị mụn trứng cá. Công ty chúng tôi đang phân vân 2 mặt hàng trên của chúng tôi có được áp vào mã 3304.99.20, liệu Kem ngăn ngừa mụn trứng cá và Kem trị mụn trứng cá có cùng 1 nghĩa hay không. -Thông tư số 156/2011/TT-BTC định danh HS CODE 3304.99.20 là kem trị mụn trứng cá - Thông tư 103/2015/TT-BTC định danh HS CODE 3304.99.20 là kem ngăn ngừa mụn trứng cá. Vậy 2 tên hàng đó có sự khác nhau không .

Ngày gửi: 05/12/2017 - Trả lời: 06/12/2017

Tên doanh nghiệp: Cá nhân

Địa chỉ: 208 Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, Tp. HCM - Email : ha_hc@giaovan.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          Hiện nay Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam đã không còn hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 về việc Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Do đó, để căn cứ áp mã HS đề nghị công ty chỉ căn cứ vào Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 để thực hiện.

          Lưu ý: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2018 sẽ thay thế Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015. Theo đó, đề nghị Công ty nghiên cứu để thực hiện.

    - Căn cứ Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:

2. Trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hoá tại Danh mục hàng hoá XNK Việt Nam và mô tả hàng hoá tại Danh mục HS thì áp dụng mô tả hàng hoá tại Danh mục HS để hướng dẫn phân loại và xử lý khiếu nại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế”.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.