Phạt chậm nộp thuế tờ khai bị ấn định thuế

Câu hỏi: 15422: Công ty có vướng mắc sau: tờ khai nhập khẩu năm 2014 đã được kiểm tra thực tế và thông quan lô hàng.Nếu năm 2015, tờ khai này bị điều chỉnh mã số thuế và thuế suất sẽ tăng (đây là trường hợp sai mã số thuế lần đầu), vậy ngoài số tiền thuế truy thu đối với số tiền thuế khai thiếu, công ty có phải nộp phạt chậm nộp thuế hay không ?

Ngày gửi: 19/04/2015 - Trả lời: 22/04/2015

Tên doanh nghiệp: Công ty KCTC VINA

Địa chỉ: khu công nghiệp Nhơn Trạch I, Đồng Nai - Email : vanthanh@kctcvn.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:  

5. Thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định

 a) Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó;

b) Các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/7/2013, nhưng cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế từ ngày Thông tư này có hiệu lực thì thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định là ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế.

Đối chiếu quy định nêu trên đối với các tờ khai nhập khẩu năm 2014 đã được thông quan bị ấn định thuế vào năm 2015 ngoài việc nộp đủ số tiền thuế ấn định, công ty còn phải nộp phạt chậm nộp thuế.

 Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dnustoms.gov.vn