Phế liệu

Câu hỏi: 17105:

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, là doanh nghiệp bình thường. Công ty nhận được HĐGC từ nước ngoài và giao hàng theo chỉ thị từ công ty nước ngoài này. Các sản phẩm gia công được xuất cho 1 DNCX trong nước (nằm ở KCN bên cạnh) và xuất khẩu ra nước ngoài. Vậy các phế liệu (khung, bọc ngoài) của các nguyên phụ liệu nhập về này sẽ xử lý như thế nào? Thực tế công ty đã phải thuê xử lý rác công nghiệp chở đi xử lý và thanh toán phí cho công ty này.

Ngày gửi: 07/06/2016 - Trả lời: 08/06/2016

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ: KCN-Đình Trám-H.Việt Yên-T.Bắc Giang- - Email : tranthihoc86@gmail.com

Về vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định các hình thức xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn:

2. Các hình thức xử lý   

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công được thực hiện như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam;

b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài;

c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam;

d) Biếu, tặng tại Việt Nam;

đ) Tiêu huỷ tại Việt Nam.”

Do đó, công ty tự xác định các loại phế liệu trên có thuộc phần phế liệu phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm gia công hay chỉ là phế liệu đơn thuần là bao bì cho các loại nguyên phụ liệu nhập khẩu để có phương án xử lý theo quy định.

Trường hợp phế liệu chỉ là các loại bao bì, khung bọc nguyên phụ liệu nhập khẩu không nằm trong hao hụt phát sinh trong gia công thì công ty tư xử lý và chịu trách nhiệm về số lượng, chủng loại, nguồn gốc. Trường hợp các loại phế liệu này còn giá trị thương mại công ty còn phải kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan Thuế nội địa.

Đề nghị công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trong trường hợp cụ thể, đề nghị công ty chủ động liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.

Để tham khảo thêm, công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn