Phế liệu gia công của doanh nghiệp chế xuất

Câu hỏi: 20772:

Công ty là doanh nghiệp chế xuất loại hình gia công xuất khẩu. Hợp đồng gia công với công ty mẹ có quy định được phép bán phế liệu dư thừa để thu tiền. Theo điều 1 TT 39/2018 điểm 42.3 sửa đổi điều 64 thông tư 38/2015 . 3. Thủ tục hải quan a) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam: a.1) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này; a.2) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này. Khi công ty bán phế liệu cho doanh nghiệp nội địa thì áp dụng điểm a.2 và không cần làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng được kg?

Ngày gửi: 07/08/2018 - Trả lời: 10/08/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SAMTEC VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Long thành, Đồng Nai - Email : ruby.ta@samtec.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 3 điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi theo Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính:

          “Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

          3. Thủ tục hải quan

a) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam:

a.1) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này;

a.2) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này....”

    Khi chuyển mục đích nguyên liệu, vật tư loại hình gia công, tùy từng trường hợp trên công ty tham khảo mở tờ khai theo quy định trên để thực hiện

    Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

    Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.