Phụ tùng xe nâng

Câu hỏi: 22067:

Công Ty chuyên doanh xe nâng hàng và phụ tùng xe nâng hàng. Hiện nhập khẩu phụ tùng xe nâng, sản phẩm này chỉ dùng cho xe nâng hàng mà không sử dụng được cho máy móc khác.Vậy phụ tùng nhập về có mã định danh nhưng là phụ tùng dành cho xe nâng thì DN cần phải cung cấp những giấy tờ gì để được phép kê khai là phụ tùng xe nâng.Trong khi đó trên chứng từ xuất khẩu, nhà sản xuất hay xuất khẩu có ghi mã HS là phụ tùng xe nâng.

Ngày gửi: 15/10/2019 - Trả lời: 18/10/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Lê xuân

Địa chỉ: Tân Phong, Kiến Thụy,Hải Phòng - Email : vokfhp@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

Điều 24. Thủ tục xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Điều kiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu và cung cấp thông tin, chứng từ, hồ sơ cần thiết liên quan đến việc xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan:

a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan;

- Căn cứ khoản 1 điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính quy định:

3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Cơ quan hải quan tiếp nhận và xử lý mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Như vậy, để biết chính xác mã HS của hàng hóa nhập khẩu công ty có thể để nghị xác định trước mã số theo quy định trên. Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo quy định tại điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa, đổi bổ sung tại khoản 3 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

- Công ty tham khảo Chú giải Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Nghị định 127/2017/NĐ-CP,  Danh mục hàng hoá XNK theo Thông tư 65/2017/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để khai báo rõ thực tế hàng hoá nhập khẩu và áp HS phù hợp.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.