QUY ĐỊNH NHẬP KHẨU MÁY MÓC CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG KHÔNG QUÁ 10 NĂM

Câu hỏi: 21227:

1/ Theo điều 72 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 qui định "Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018". Như vậy có phải hiểu là Thông tư 23/2015/TT-BKHCN không còn hiệu lực ? 2/ Theo điều 8 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 qui định: "Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ". Như vậy, công ty nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng không quá 10 năm phải làm theo qui định nào.

Ngày gửi: 08/01/2019 - Trả lời: 11/01/2019

Tên doanh nghiệp: công ty TNHH MTV GVLINK

Địa chỉ: 177 Trần Phú - Email : levietthanh0111@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Hiện nay, quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Thủ tướng Chính phủ chưa được hướng dẫn chi tiết. Do đó, đối với vướng mắc của công ty, đề nghị liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để có trình bày và có báo cáo vướng mắc gửi Tổng cục Hải quan để hướng dẫn thực hiện trong thời gian chơ hướng dẫn chung.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.