Quyền XK kinh doanh tạm nhập tái xuất

Câu hỏi: 23881:

1. Công ty chúng tôi là DNCX có mua một số nguyên phụ liệu từ nhà cung cấp trong nước dưới hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Nay công ty chúng tôi muốn xuất trả lại nhà cung cấp và nhà cung cấp yêu cầu công ty chúng tôi xuất trực tiếp sang nước thứ 3 ở nước ngoài. Hình thức thanh toán sẽ cấn trừ vào các đơn hàng tiếp theo với nhà cung cấp nội địa. 2.Cũng giống như trường hợp thứ 1, công ty chúng tôi muốn xuất trả lại nhà cung cấp và nhà cung cấp yêu cầu công ty chúng tôi xuất trực tiếp sang nước thứ 3 ở nước ngoài nhưng tờ khai nhập khẩu là tờ khai nhập từ kho ngoại quan và tên người xuất khẩu trên tờ khai nhập từ kho ngoại quan là tên của cả 2: nhà cung cấp nội địa và kho ngoại quan. Xin cho hỏi trường hợp như trên có được chấp nhận không? Nếu được chấp nhận thì công ty chúng tôi chuẩn bị những thủ tục như thế nào để tiến hành khai báo.

Ngày gửi: 10/09/2021 - Trả lời: 13/09/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NYAN KIDS ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Lô E, Đường số 5, KCN Long Khánh, Xã Bình Lộc, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Đối với câu hỏi 1: Luật Quản lý Ngoại thương quy định tại khoản 2, Điều 5:

2. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau:

a) Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của Luật này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Bộ Công Thương công bố Danh mục hàng hóa, lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

b) Thực hiện quyền xuất khẩu thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu;

- Tại mục a khoản 3 Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điu 77. Th tc hi quan đối vi hàng hóa xut khu, nhp khu theo quyn xut khu, quyn nhp khu, quyn phân phi ca DNCX

3. B Tài chính hướng dn thêm vic thc hin quyn xut khu, quyn nhp khu ca DNCX như sau:

a) DNCX phi khai ti ô S giy phép trên t khai hi quan đin t thông tin s văn bn cho phép ca cơ quan có thm quyn v hot động mua bán hàng hóa và các hot động liên quan đến mua bán hàng hóa ca doanh nghip có vn đầu tư nước ngoài có đăng ký quyn xut khu, quyn nhp khu”.

Như vậy, để thực hiện được giao dịch mua trong nội địa và xuất khẩu ra nước ngoài như nội dung câu hỏi 1) đã nêu, cty phải có quyền xuất khẩu theo quy định.

Đối với câu hỏi 2:

Luật Thương mại 2005 quy định tại khoản 1, Điều 13:

Điều 29. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hoá

1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam”.

Luật Quản lý Ngoại thương quy định tại khoản 2, Điều 13:

Điều 13. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất

2. Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ được thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa”.

Như vậy, theo quy định trên, việc nhập khẩu hàng hóa từ Kho ngoại quan và xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam là hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài “không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.