Sai lệch giữa Bill và thực tế là bao nhiêu thì không bị phạt

Câu hỏi: 15177: Công ty là Kho Ngoại Quan Gemadept Sóng Thần, xin nhờ Cục Hải Quan tư vấn giúp như sau: khách hàng của chúng tôi có nhập một lô hàng nhôm thỏi từ Singapore về Kho Ngoại Quan. Trọng lượng lô hàng thể hiện trên Bill & thực tế có sự sai lệch, vậy chênh lệch đó trong khoảng bao nhiêu đê có thể được chấp nhận?

Ngày gửi: 06/03/2015 - Trả lời: 06/03/2015

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept

Địa chỉ: Lô J1, Đường số 8, KCN Sóng Thần I, P.Dĩ An, TX.Dĩ An,T. Bình Dương - Email : hangkt@gemadept.com.vn

vướng mắc của Công ty, Cục HảI quan Đồng Nai có ý kiến trao đổI như sau:

Tuỳ theo trong hợp đồng mua bán giữa Công ty và đốI tác nước ngoài có quy định dung sai của trọng lượng hàng hoá là ± bao nhiêu phần trăm và phù hợp vớI dung sai thông lệ quốc tế mà cơ quan hảI quan kiểm tra thực tế hàng hoá sẽ xử lý.

Trường hợp trong hợp đồng không thể hiện dung sai mà giữa Bill và thực tế khai báo có sai lệch về trọng lượng thì sẽ bị xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành, không quy định số lượng là bao nhiêu.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục HảI quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn