Sai mã HS code trên C/O so với kết quả giám định

Câu hỏi: 21766:

Chúng tôi có nhập Lô hàng vải dệt kim từ Korea loại hình A12 hàng hóa có C/O FORM AK. Tên hàng trên C/O: "WRAP KNIT FABRICS ZIGZAG BAMBOO, 54" 290G/SM I/G", mã HS code là 60053500, tên hàng đã khai báo "Vải dệt kim ZIGZAG BAMBOO, 54" 290G/SM I/G", mã HS code là 60053500. Hàng này đã được phân tích phân loại và kết quả phân tích:" Vải dệt kim đan dọc tạo vòng lông 2 mặt, thành phần 82,4% Polyester, 10,1% Polyamid 7,5 % Rayon, chưa tẩy trắng chưa nhuộm màu trọng lượng 259G/M2 dạng cuộn khổ 1372mm", HS đề xuất: 60012200.  Do đó mã HS trên C/O khác với kết quả giám định của HQ (các tiêu chí khác trên C/O thì hợp lệ). Trong khi đó theo điểm h khoản 6 Điều 15 Thông tư 38/2018/TT-BTC: " Các trường hợp nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O: “h. Sự khác biệt mã số trên chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất XUẤT XỨ HÀNG HÓA và HÀNG HÓA THỰC TẾ NHẬP KHẨU PHẢI PHÙ HỢP VỚI MÔ TẢ HÀNG HÓA TRÊN CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA". Xin hỏi mô tả trên C/O là "WRAP KNIT FABRICS ZIGZAG BAMBOO, 54" 290G/SM I/G" đã phù hợp với kết quả giám định hay chưa? Vì nhìn chung mặt hàng vải này chúng tôi nhập là vải dệt kim chưa nhuộm chưa tẩy trắng

 

Ngày gửi: 06/07/2019 - Trả lời: 10/07/2019

Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công Ty CP EVERPIA

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, T. Đồng Nai - Email : t.amazing520@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm h khoản 6 điều 15 Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính:

 “Điều 15. Kiểm tra nội dung trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

…6. Các trường hợp khác biệt nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp có sai sót nhỏ hoặc khác biệt nhỏ giữa nội dung khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan nếu những sai sót, khác biệt này phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu, gồm:

h) Sự khác biệt mã số trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa và hàng hóa thực tế nhập khẩu phải phù hợp với mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa;”

Theo quy định trên, trong trường hợp không có sự khác biệt lớn về mô tả hàng hoá giữa mã HS trên C/O so với mã HS của hàng hoá thực tế nhập khẩu và không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng nhận xuất xứ cũng như bản chất hàng hóa nhập khẩu thì cơ quan Hải quan sẽ xem xét chấp nhận C/O hay báo cáo Tổng cục Hải quan để xác minh.

- Căn cứ điều 11 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính:

          “Điều 11. Thông báo kết quả phân loại.

          …4. Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân loại hàng hooa1 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì thực hiện khiếu nại theo Luật khiếu nại hoặc trưng cầu giám định theo quy định tại điều 30 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ

          Do đó, Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là cơ sở để xác định mức thuế, chính sách XNK. Trường hợp không thống nhất mã HS giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp, Công ty có thể đề nghị làm việc với Chi cục Hải quan và cơ quan giám định đã thực hiện giám định để làm rõ cơ sở xác định mã HS, những điểm chưa thống nhất giữa hải quan và doanh nghiệp.

          Trường hợp vẫn chưa thống nhất mã HS, khi nhập khẩu hàng hoá, Công ty có thể đề nghị được lấy mẫu để thực hiện phân tích, giám định theo quy định điều 30 Nghị định 08/2015/NĐ-CP hay thực hiện khiếu nại.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm cá nhân có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.