Sai xót trên C/O mẫu EAV

Câu hỏi: 21135:

chúng tôi có một số Tờ khai đã thông quan. Qua rà soát thấy vài trường hợp trên C/O mẫu EAV bị nhầm 1 từ, Cụ thể: Ô số 9 : (9 Origin Criterion) phải thể hiện " PSR" nhưng phía bên Nga đang thể hiện " RSR" nhầm ký tự đầu tiên " P" thành " R". Tất cả các tiêu chí khác trên C/O, chứng từ không sai và hợp lệ. Vậy chúng tôi có được chấp nhận lỗi sai xót do đánh máy theo qui định tại Căn cứ Điểm C.1 Khoản 2 Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính hay không? Nếu không được chấp nhận theo điều trên, công ty có thể xin cấp lại C/O để thay thế cho các C/O đó và sẽ thể hiện tại ô số 5 dòng chữ : " ISSUED IN SUBSTITUTION FOR THE CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER___DATE___” có được không?

Ngày gửi: 30/11/2018 - Trả lời: 05/12/2018

Tên doanh nghiệp: Nam An JSC

Địa chỉ: No 138, Ngo 211, Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, TP Hà Nội - Email : tienletan.xnk@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 

Căn cứ Khoản6 Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/00/2018 của Bộ Tài chính quy định sai sót, khác biệt trên C/O được chấp nhận nếu phù hợp hàng hoá thực tế nhập khẩu chỉ trong trường hợp lỗi hcính tả hay đánh máy không làm thay đổi nội dung khai trên C/O hoặc si biệt nhỏ khác theo thoả thuận tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên được Tổng cục Hải quan thông báo.

Tại hướng dẫn khai báo ô số 9 về tiêu chí xuất xứ có nêu việc ghi tại ô 9 này là “PSR” theo Phụ lục IV-Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, Tờ khai bổ sung và Hướng dẫn khai báo ban hành theo Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ Công thương.

Do đó, việc kiểm tra tính hợp lệ để chấp nhận C/O căn cứ quy định trên và kết quả kiểm tra của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn