sản xuất xuất khẩu

Câu hỏi: 22475:

Giấy phép đầu từ kinh doanh cty có đăng ký như sau 1. Sản xuất sản phẩm A, B, C 2. Thực hiện quyền xuất nhập, nhập khẩu sản phẩm D. Nhưng hiện tại sản phẩm D này cty mua nguyên liệu về sản xuất và xuất khẩu. Vì vậy trong giấy phép kinh doanh cty có chuyển sản phẩm D lên mục 1 là sản xuất không ạ ? Hiện cty được phép xuất khẩu sản phẩm D hay không

Ngày gửi: 20/03/2020 - Trả lời: 26/03/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Chin Well Fasteners (Việt Nam)

Địa chỉ: Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 2 điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy đinh:

“Điều 26. Trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư

2. Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư  theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan.”

- Căn cứ khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 điều 3 và khoản 2, khoản 4 điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

3. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

4. Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại.

5. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.

6. Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.

7. Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.

Điều 7. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

4. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ, được bán buôn, bán lẻ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam.”

Như vậy, công ty phải thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Giấy đăng ký đầu tư. Riêng các mặt hàng theo Giấy chứng nhận đầu tư hay Giấy phép kinh doanh thực hiện các quyền liên quan việc mua bán trực tiếp của doanh nghiệp nươc ngoài vẫn thực hiện đúng theo ngành nghề, sản phẩm được cấp phép hay đăng ký theo quy định.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.