Sản phẩm thuê gia công

Câu hỏi: 23593:

Công ty chúng tôi là DNCX có nhập khẩu NVL về để sản xuất đèn led, để sx ra đèn led để xuất khẩu công ty chúng tôi phải thuê doanh nghiệp nội địa gia công cho bản mạch vì chúng tôi k thực hiện được công đoạn này. Sau khi chúng tôi nhận bản mạch từ bên doanh nghiệp nội địa, do có đối tác nước ngoài muốn mua luôn bản mạch đó, nên công ty chúng tôi k nhận bản mạch về để sx tiếp thành đèn led nữa mà bán luôn bản mạch do bên nội đia gia công cho đối tác nước ngoài. Vậy xin hỏi quy trình chúng tôi phải làm như thế nào, có thể xuất loại hình E42 không, chúng tôi có được miễn thuế đối với lượng NVL đã giao cho bên nội địa để gia công thành bản mạch đó không?

Ngày gửi: 26/04/2021 - Trả lời: 28/04/2021

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH ABC

Địa chỉ: Hà Nội - Email : tranthanhthuykt1987@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Loại hình E42: Xuất khấu sản phẩm của DNCX: Sử đụng trong trường hợp xuất khẩu sản phẩm của DNCX bao gồm cả trường hợp xuất ra nước ngoài và xuất vào nội địa.

- Đối với lượng NVL đã giao cho bên nội địa để gia công thành bản mạch và bản mạch đó xuất khẩu bán cho đối tác nước ngoài, Công ty Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 39, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Khoản 4, Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số: 107/2016/QH13, ngày 06/04/ 2016, quy định:

4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

...

c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác

Công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa, tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.