SXXK gia công lại

Câu hỏi: 23143:

chúng tôi có nhập khẩu nguyên phụ liệu để sản xuất xuất khẩu (E31). Nhưng sau đó do tính chất sản xuất đặc thù của đơn hàng nên chúng tôi có nhu cầu thuê công ty chế xuất gia công mặt giày từ nguyên liệu nhập khẩu E31 kể trên. 1. Chúng tôi sẽ xin chuyển mục đích sử dụng cho số nguyên phụ liệu nhập khẩu E31 bằng cách mở tờ khai A42 và sau khi chúng tôi hoàn tất việc nộp các loại thuế cho những nguyên phụ liệu kể trên, thì lúc này công ty chúng tôi đã hoàn thành xong nghĩa vụ thuế. Do đó, khi chúng tôi có nhu cầu thuê công ty chế xuất gia công sản phẩm mặt giày từ những nguyên phụ liệu này thì có phải công ty chỉ cần thông báo hợp đồng gia công đến cơ quan Hải Quan phụ trách mà không cần phải làm các thủ tục khác liên quan. 2. Chúng tôi sẽ mở tờ khai chuyển đổi nộp thuế A42 cho số nguyên phụ liệu E31 này và hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, sau đó mở tờ khai xuất nguyên phụ liệu gia công E82 cho doanh nghiệp chế xuất và nhập mặt giày E41 về để tiếp tục sản xuất xuất khẩu giày. Trong trường hợp này chúng tôi phải làm gì để được hoàn thuế đã nộp cho nguyên phụ liệu A42 vì cuối cùng thực tế số mặt giày (E41) kể trên vẫn được xuất khẩu. Đồng thời công ty có phải làm báo cáo quyết toán, báo cáo thanh lý không?

Ngày gửi: 22/10/2020 - Trả lời: 26/10/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty POU SUNG VIET NAM CO.,LTD

Địa chỉ: Dong nai - Email :

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 2 điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

“Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

...2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;...”.

- Căn cứ khoản 1 Điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định:

“Điều 70. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm

1. Hồ sơ hải quan, thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này. Trường hợp tổ chức, cá nhân khác gia công một phần công đoạn trong quá trình sản xuất thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công lại và trước khi giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lại phải lưu giữ các chứng từ liên quan đến việc giao nhận nguyên liệu, vật tư, sản phẩm theo quy định tại Điều 62 Thông tư này....”

Theo quy định hiện hành, đối với loại hình SXXK doanh nghiệp được phép đưa nguyên liệu nhập khẩu đi gia công lại. Do đó nếu công ty muốn chuyển lượng nguyên phụ liệu đó cho doanh nghiệp khác gia công thì phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan hải quan khi thuê gia công lại trong nước và phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đối với phần nguyên liệu đem đi gia công lại trước khi đưa nguyên liệu đi gia công lại do không thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP do không đáp ứng điều kiện có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù họp với nguyên liệu,, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

- Căn cứ công văn số 11567/TCHQ-TXNK ngày 08/12/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, tại mục 11 của Phụ lục đính kèm có hướng dẫn:

“Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 12, khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì cơ sở để xác định hàng hoá được miễn thuế, hoàn thuế là tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hoá xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không có cơ sở sản xuất, không tổ chức sản xuất mà thuê các đơn vị khác sản xuất lại hoặc doanh nghiệp có cơ sở sản xuất nhưng chưa đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng thì không được miễn thuế, không được hoàn thuế”.

Theo các quy định trên, trường hợp công ty không tổ chức sản xuất mà đi thuê các đơn vị khác sản xuất lại thì không được hoàn thuế theo quy định tại công văn 11567/TCHQ-TXNK và khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP  ngày 01/09/2016 của Chính phủ.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.