Xử lý quá hạn tạm nhập sửa chữa SPGC XK bị lỗi

Câu hỏi: 23797:

Công ty chùng tôi là DN chế xuất gia công sản phẩm cho đối tác nước ngoài. Chúng tôi có hợp đồng gia công với khách hàng ký vào 1/8/2020 và sẽ hết hạn vào ngày 31/7/2021, trong thời gian này DN có tạm nhập một số sản phẩm đã xuất khẩu bị lỗi để sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng và tái xuất sau khi sửa chữa xong (thời hạn tái xuất 275 ngày). Vậy nếu như quá hạn hợp đồng gia công (quá ngày 31/7/2021) mà số lượng sản phẩm lỗi này vẫn chưa hoàn thiện sửa chữa để tái xuất cho khách hàng (mặc dù vẫn trong hạn 275 ngày), thì DN có phải chuyển giao lượng sản phẩm lỗi này sang hợp đồng mới để thực hiện tái xuất cho khách hàng hay không?

Ngày gửi: 06/07/2021 - Trả lời: 08/07/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH WOOSIN VINA

Địa chỉ: Số 10, đường số 2, KCN VSIP, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An - Email : tien@wusuvn.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 39 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định:

Điều 39. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của Luật thương mại và phải tối thiểu bao gồm các điều khoản sau:

10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng”

- Căn cứ khoản 29 điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

29. Bổ sung Điều 55a như sau:

“Điều 55a. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập khác

5. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện thỏa thuận của thương nhân với bên đi tác và đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợp cn kéo dài thời hạn tạm nhập, tái xuất theo thỏa thuận với bên đi tác thì người khai hải quan có văn bản thông báo cho Chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tái xuất. Trường hợp quá thời hạn tạm nhập, tái xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất, tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định trên, thời hạn hợp đồng gia công và thời hạn tạm nhập – tái xuất là do thỏa thuận của công ty với bên đối tác, thủ tục hải quan và thời hạn đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất công ty thực hiện theo điều khoản 29 điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn