Tạm nhập tái xuất hệ ròng rọc đã qua sử dụng - mã HS 84251100

Câu hỏi: 23436:

Công ty tôi nhận được yêu cầu kiểm tra việc tạm nhập tái xuất mặt hàng hệ ròng rọc chạy bằng động cơ điện đã qua sử dụng (mã HS 84251100). Việc tạm nhập nhằm mục đích cho thuê và thử nghiệm. Mặt hàng được thông báo đã sản xuất từ 11-15 năm trước với bảo dưỡng và tân trang hàng năm (kèm báo cáo chi tiết). Tư vấn giúp mặt hàng này có đủ điều kiện để được tạm nhập tái xuất vào Việt Nam không?

Ngày gửi: 03/02/2021 - Trả lời: 09/02/2021

Tên doanh nghiệp: Unifreight Global JSC

Địa chỉ: 53 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM - Email : bao-vn@unifreightglobal.vn

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ điều 15 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ:

1. Trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân được tạm nhập hàng hóa vào Việt Nam theo hp đồng ký với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam theo các quy định sau:

a) Đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tự động, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất. Hồ sơ, quy trình cấp Giấy phép quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này.

Riêng đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, Bộ Công Thương cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất trên cơ sở văn bản chấp thuận của bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý hàng hóa đó.

c) Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, thương nhân thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

4. Trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất trong các trường hợp sau đây tại cơ quan Hải quan, không phải có Giy phép tạm nhập, tái xuất:

a) Tạm nhập hàng hóa để phục vụ đo kiểm, khảo nghiệm.

b) Tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng tạm nhập không có hợp đồng để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài; linh kiện, phụ tùng tạm nhập để sửa chữa tàu biển, tàu bay theo hợp đồng ký giữa chủ tàu nước ngoài với nhà máy sửa chữa tại Việt Nam.

c) Tạm nhập tái xuất phương tiện chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phương thức quay vòng.

 Công ty đối chiếu Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo các Phụ lục ban hành theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP và quy định quản lý chất lượng hàng nhập khẩu là máy móc thiết bị qua sử dụng được phép nhập khẩu theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg của Chính phủ để thực hiện

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.