Tên hàng trên CO form E

Câu hỏi: 20436:

Chúng tôi có mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có CO form E. Các thông tin trên CO đều hợp lệ và khớp với chứng từ còn lại. Tuy nhiên, tên hàng trên CO form E để tên là WOVEN LABEL, tên hàng trên hóa đơn lại để là WOVEN LABEL IT0006KR size M. Vậy, trường hợp trên thì CO form E có được chấp nhận để chúng tôi được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo CO form E không?

Ngày gửi: 11/05/2018 - Trả lời: 15/05/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DOCCO VINA VIỆT NAM

Địa chỉ: Cat Nguyen- Nguyen Uy- Kim Bang- Ha Nam - Email : phuong.nguyen@gmail.com

Vướng mắc của Công ty nêu, Cục Hải quan Đồng Nai đã trả lời như sau:

          ­Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

          “Điều 26. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

          ..2. Đối với hàng hóa nhập khẩu

     c) Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu, bao gồm:

    c.1) Lỗi chính tả hoặc đánh máy;

    c.2) Khác biệt trong cách đánh dấu tại các ô trên C/O: đánh dấu bằng máy hoặc bằng tay, đánh dấu bằng “x” hay “√”, nhầm lẫn trong việc đánh dấu;

    c.3) Khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu;

    c.4) Khác biệt về đơn vị đo lường trên C/O và các chứng từ khác (hóa đơn, vận tải đơn,…);

    c.5) Sự khác biệt giữa khổ giấy của C/O nộp cho cơ quan hải quan với mẫu C/O theo quy định;

    c.6) Sự khác biệt về màu mực (đen hoặc xanh) của các nội dung khai báo trên C/O;

    c.7) Sự khác biệt nhỏ trong mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ và chứng từ khác;

    c.8) Sự khác biệt mã số trên C/O với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa.

          Trường hợp công ty nêu, tên hàng trên CO form E để tên là WOVEN LABEL, tên hàng trên hóa đơn mô tả chi tiết hơn (WOVEN LABEL IT0006KR size M). Trường hợp này, C/O có thể có thể được xem xét chấp nhận C/O theo quy định tại điểm c.7 dẫn trên nếu cơ quan hải quan nơi tiếp nhận C/O không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O.

          Trong trường hợp có nghi ngờ, cơ quan hải quan tiếp nhận C/O  sẽ thực hiện kiểm tra đối chiếu C/O với các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan hoặc kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá và các giải trình của doanh nghiệp có liên. Trên cơ sở sở kết quả kiểm tra, cơ quan hải quan sẽ quyết định chấp nhận C/O (nếu không có nghi vấn về tính trung thực của C/O), xác minh C/O (trong trường hợp có nghi vấn) hoặc từ chối C/O (nếu có đủ cơ sở xác định C/O không hợp lệ).

          - Trường hợp xác minh C/O, thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

          - Trường hợp từ chối C/O, thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 8, phụ lục 2 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương.

          Do vậy, khi Công ty phát hiện thông tin trên C/O không chính xác, Công ty có thể liên hệ ngay người xuất khẩu để đề nghị cơ quan cấp C/O sửa đổi các thông tin không chính xác trên C/O theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương:

          Điều 10

          Không được phép tẩy xóa hoặc viết thêm lên C/O mẫu E. Mọi sửa đổi phải được thực hiện bằng cách gạch bỏ chỗ có lỗi và bổ sung các thông tin cần thiết. Tất cả những thay đổi này phải được chấp nhận bởi người có thẩm quyền ký C/O mẫu E và được Tổ chức cấp C/O tương ứng chứng nhận bằng con dấu chính thức hoặc con dấu sửa lỗi sai (nếu có). Các phần còn trống phải được gạch chép để tránh điền thêm.

          Trong trường hợp nợ C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai do chưa có bản chính, lưu ý Công ty khai báo nợ C/O trên tờ khai theo đúng quy định, thời hạn khai và nộp bổ sung C/O trong vòng 30 ngày kế từ ngày đăng ký tờ khai.

            Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.