Tên người ủy quyền xin C/O

Câu hỏi: 19139:

Chúng Tôi nhập khẩu lô hàng từ Trung Quốc, nhưng đặt hàng từ nhà máy sản xuất, khi xin cấp CO thì bên đối tác Trung Quốc họ không có chức năng xin cấp CO, do đó họ ủy thác cho 1 bên công ty xuất khẩu xin cấp CO, do đó khi CO ở Ô số 1 đứng tên bên thứ 3, còn ô Số 7 thì vẫn ghi rõ đơn vị bán hàng , Ô số 10 thì ghi rõ số hóa đơn giữa 2 công ty giao dịch bên A và Bên B, nhưng Hải quan ở Việt Nam lại quy định bắt buộc theo Thông tư 36/2010-TT-BTC cho rằng các nước ASEAN - TQ họp lần thứ 4 tại Bangkok-Thái lan thống nhất CO người xuất khẩu phải bắt buộc đứng tên trên ô số 1, nhưng vậy tại sao hải quan Trung Quốc họ lại không cho người bán hàng đứng tên trên Ô số 1 mà bắt buộc người ủy quyền xin cấp CO phải đứng tên trên ô số 1 theo quy định của Hải quan Trung quốc, còn Hải quan Việt Nam thì lại không chấp nhận, vậy nói là tất cả các nước thống nhất với nhau như vậy, vậy tại sao Hải quan Trung Quốc họ bắt buộc người xin cấp đứng trên Ô số 1, còn Việt Nam thì lại ngược lại bắt người xuất khẩu phải đứng trên ô số 1. Mong cục hải quan giải đáp và nếu thực sự hải quan giữa 2 nước thống nhất như vậy, nhưng trong thủ tục hành chính lại khác nhau, nếu không chấp nhận thì là một thiệt hại lớn với doanh nghiệp bởi mặt hàng nhập khẩu nằm trong diện được miễn thuế nhập khẩu,theo quy định thương mại tự do ASEAN - TRUNG QUỐC.

Ngày gửi: 13/07/2017 - Trả lời: 17/07/2017

Tên doanh nghiệp: Hoang Quoc Trung

Địa chỉ: Hà Nội - Email : hoangquoctrung374@gmail.com

Vướng mắc của Công ty nêu, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Căn cứ Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương về thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo Hệ thống Hài hoà phiên bản 2007 trong Hiệp định thương mại hàng hoá thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa). Theo đó, tại Phụ lục 2 của Thông tư quy định về thủ tục cấp và kiểm tra C/O, không có  quy định về về trường hợp người uỷ quyền được đứng tên trên ô số 1 của C/O.

          - Tham khảo công văn số 279/GSQL-GQ4 ngày 10/02/2017 của Cục Giám sát Quản lý-TỔng cục Hải quan trả lời cho Cục Hải quan Tp. Hải Phòng về vướng mắc C/O mẫu E. Theo đó, đối với trường hợp C/O mẫu E thể hiện người uỷ quyền, yêu cầu đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điểm 1, công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/09/2013 của Tổng cục Hải quan.

          - Căn cứ  công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/09/2013 của Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan tỉnh, Thành phố về vướng mắc cách ghi thông tin người uỷ quyền trên ô số 1 của C/O.

    1. Người được ghi trên ô số 1 của C/O mẫu E:

    Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 343/XNK-XXHH ngày 12/08/2013 thì người đứng tên ô số 1 của C/O mẫu E là người xuất khẩu đồng thời là tên người phát hành hóa đơn trừ trường hợp hóa đơn là do bên thứ ba phát hành.

    Trường hợp tại ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, C/O mẫu E đó không hợp lệ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA.

    2. Về C/O mẫu E được cấp trong trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2076/TCHQ-GSQL ngày 07/06/2011 và công văn số 573/GSQL-TH ngày 13/12/2011 hướng dẫn.

     Căn cứ quy định trên, trường hợp tại ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, C/O mẫu E đó không hợp lệ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA.

    Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.