Thắc mắc về quy trình phân tích phân loại hàng hóa

Câu hỏi: 21517:

Chúng tôi nhập khẩu hàng hóa hóa chất về và muốn có kết quả phân tích phân loại (PTPL) để sử dụng cho các lô hàng sau. Tuy nhiên khi xin đi PTPL thì cơ quan hải quan phản hồi là đã có kết quả tên hàng tương tự do DN khác đã làm PTPL từ lâu trong danh sách hàng hóa tương tự của nội bộ Hải quan. Trường hợp sản phẩm chúng tôi mua về biết đc bản chất khác với tên hàng đã nêu thì có cách nào để đc chấp nhận mẫu để làm PTPL kèm HS đề xuất không. Vì vậy chúng tôi băn khoăn việc cơ quan Hải quan tham chiếu tên hàng đã có kết quả PTPL từ lâu có đủ cơ sở để khẳng định hóa chất đó là cùng bản chất giống nhau không và theo văn bản pháp luật nào. Xét đến trường hợp hay gặp là nhà cung cấp/sản xuất có điều chỉnh thành phần % của các chất trong sản phẩm hoặc tên thương mại khi bán ra giống nhau 1 phần, ví dụ hàng đã có kết quả PTPL là Disponil FES 77 decription là C12-C14 fatty alcohol ether sulfate (30 EO) so với hàng chưa có kết quả là Disponil FES 32 decription C12-C14 fatty alcohol ether sulfate (4 EO) nhưng vẫn đánh giá là cùng tên hàng Disponil FES 77.

Ngày gửi: 17/04/2019 - Trả lời: 19/04/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Country Cheminal

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai. - Email : huuhoai12345678@yahoo.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 24 Điều 24. Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế

2. Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế khi kiểm tra thực tế

a) Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra nội dung khai và kiểm tra tính chính xác về tên hàng, mã số hàng hóa trên tờ khai hải quan với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Khi kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan phải xác định tên hàng, mã số hàng hóa theo các tiêu chí nêu trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Xử lý kết quả kiểm tra:

... b.3) Trường hợp không thể xác định được chính xác tên hàng, mã số hàng hóa theo các tiêu chí trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, công chức hải quan cùng người khai hải quan lấy mẫu để thực hiện phân tích, giám định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. ”;

Về nguyên tắc, công ty tự khai báo và chịu trách nhiệm những nội dung này khi làm thủ tục, thực hiện chính sách mặt hàng và chính sách thuế. Mặt khác, hàng hoá là hoá chất thì cần thiết phải căn cứ vào kết quả phân tích, phân loại để áp mã HS và thực hiện chính sách thuế liên quan..Nếu trường hợp qua rà soát, đối chiếu tên hàng, công thức và thành phần hoá học không phù hợp khai báo và thực tế nhập khẩu cũng như chưa đủ cơ sở áp mã HS, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục sẽ có làm việc và thống nhất lựa chọn cơ quan để giám định làm cơ sở áp mã, tính thuế và thông quan.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền được quy định.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.