Tham vấn giá mặt hàng than củi

Câu hỏi: 14595: Công ty đang thực hiện  tham vấn giá cho lô hàng than củi nhãn (loại than đen), Lô hàng này của chúng tôi đã được thông quan, chúng tôi đã gửi đầy đủ chứng từ chứng minh giá bán cho mặt hàng của chúng tôi với khách nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan Hải quan. Giá trị thực tế của mặt hàng than củi mà chúng tôi đang bán cho khách nước ngoài là 583 USD/tấn (giá CIF) thấp hơn rất nhiều so với mức giá áp trong quyết định 1114/QĐ-BTC. Việc xuất khẩu của chúng tôi tuân thủ đúng theo quy định và hoàn toàn đúng sự thật. Do vậy, chúng tôi muốn nhờ quý Cục tư vấn, tháo gỡ giúp chúng tôi là chúng tôi có được giữ giá theo đúng giá bán đã khai báo không? Và các lô hàng xuất khẩu tiếp theo chúng tôi cần phải thực hiện những gì?

Ngày gửi: 30/10/2014 - Trả lời: 31/10/2014

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH cổ phần xuất nhập khẩu mỹ nghệ Thăng Long

Địa chỉ: 164 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội - Email : vncharcoal@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Do lô hàng của Than củi xuất khẩu của Công ty đang được cơ quan hải quan tiến hành tham vấn giá nên các lô hàng xuất khẩu tiếp theo Công ty tạm thời khai báo theo đúng giá đã thể hiện trên hợp đồng và các chứng từ kèm theo.

Sau khi cơ quan hải quan có thông báo về kết quả tham vấn giá cho lô hàng xuất khẩu trên tuỳ theo kết quả mà Công ty phải thực hiện như sau:

- Trường hợp Cơ quan chấp nhận giá khai báo:

Công ty vẫn giữ nguyên mức giá đã khai báo ban đầu, căn cứ vào mức giá thể hiện trên hợp đồng.

- Trường hợp cơ quan Hải quan bác bỏ mức giá khai báo:

Công ty phải khai bổ sung hoặc bị truy thu số tiền thuế xuất khẩu chênh lệch do việc áp lại mức giá đã khai báo.

Đề nghị Công ty tham khảo khoản 3 Điều 23 Thông tư 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 để biết thêm thông tin chi tiết.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn