Thanh khoản

Câu hỏi: 22203:

Công ty nhập sợi từ nước ngoài về để sản xuất chỉ may. Trong quá trình nhập khẩu mặt hàng sợi thì cơ quan Hải quan yêu cầu lấy mẫu giám định để xác định HS code, tờ khai HQ đang ở trạng thái giải phóng hàng. Tuy nhiên đến thời hạn thanh toán cho đối tác nước ngoài, công ty cung cấp chứng từ cho Ngân hàng để thanh toán thì bên Ngân hàng từ chối do tờ khai chưa được thông quan. Hiện tại đang rất nhiều khó khăn trong việc tiếp tục nhập sợi từ đối tác do công ty chưa thể thanh toán tiền cho họ. Như trên, công ty muốn hỏi có văn bản nào quy định việc thanh toán cho đối tác nước ngoài (có thể bổ sung tờ khai thông quan sau) được không?

Ngày gửi: 21/11/2019 - Trả lời: 29/11/2019

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Lâm Phú Gia

Địa chỉ: 20/3/1 P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 16 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2018 của Chính phủ quy định:

Điều 16. Kiểm tra chứng từ

Tổ chức tín dụng được phép và tổ chức khác được phép hoạt động ngoại hối khi thực hiện các giao dịch ngoại hối cho khách hàng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và các chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ quy định trên, việc quy định chứng từ khi thực hiện thanh toán ra nước ngoài thuộc thẩm quyền của ngân hàng nơi thực hiện giao dịch và khách hàng có trách nhiệm xuất trình chứng từ theo quy định của ngân hàng.

Trường hợp của Công ty, đề nghị xuất trình hồ sơ liên quan đến tờ khai giải phóng hàng với ngân hàng để được xem xét giải quyết.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.