Thanh lý hàng hóa DNCX

Câu hỏi: 22623:

doanh nghiệp chế xuất thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 6537090900 thay đổi lần thứ 5 ngày 05/03/2018 do Ban Quản Lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp. Căn cứ theo điểm a, khoản 3, điều 79 TT38/2015/TT-BTC về việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định thì: “ Doanh nghiệp có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, hình thức và biện pháp thanh lý, tên gọi, lượng hàng hóa cần thanh lý, thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số, ngày tháng năm gửi Chi Cục Hải Quan quản lý DNCX”. Tuy nhiên, căn cứ mục 55. Của TT39/2018/TT-BTC , sửa đổi bổ sung Điều 79 TT38/2015/TT-BTC thì điểm a, khoản 3, điều 79 TT38/2015/TT-BTC không đề cập sau khi sửa đổi. Như vậy Doanh nghiệp đang hiểu là những yêu cầu của điểm a, khoản 3, điều 79 TT38/2015/TT-BTC không cần áp dụng khi tiến hành thủ tục thanh lý.

Ngày gửi: 05/05/2020 - Trả lời: 11/05/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MABUCHI MOTOR VIỆT NAM

Địa chỉ: Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định của DNCX, đề nghị Công ty thực hiện theo khoản 55 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

 Lưu ý Công ty trường hợp chuyển mục đích sử dụng bằng hình thức xuất khẩu ra nước ngoài thì thực hiện khai báo theo điểm a1 khoản 2 điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi tại khoản 10 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính bằng việc đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.