Thanh lý tài sản cố định

Câu hỏi: 21943:

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (hợp tác liên doanh dự án thăm do khai thác dầu khí) được Bộ Công Thương cấp số 000019 ngày 09/05/2011. Trong quá trình thực hiện dự án, công ty mua một số thiết bị, vật tư từ doanh nghiệp trong nước, từ nước ngoài, để tạo tài sản cố định cho dự án song do không còn nhu cầu sử dụng các thiết bị vật tư này, cho nên công ty muốn bán thanh lý cho đối tác nước ngoài. Trường hợp này công ty có thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 09/2018/NĐ-CP (trong giấy phép đầu tư không đề cập đến quyền xuất khẩu, nhập khẩu) về quyền xuất khẩu, nhập khẩu. Nếu có thì công ty sẽ làm thủ tục đăng ký quyền này đến cơ quan nào

Ngày gửi: 06/09/2019 - Trả lời: 11/09/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Dịch Vụ Logistics Dầu khí Việt nam

Địa chỉ: Phòng 201-202, Tòa Nhà Petrovietnam số 1-5 Lê Duẩn Quận 1 TP HCM - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Thanh lý hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế

- Căn cứ khoản 3 điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 85. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế

3. Thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

a) Các hình thức thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá thuộc diện thanh lý, điều kiện thanh lý, hồ sơ thanh lý hàng hoá nhập khẩu miễn thuế của dự án có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để thực hiện dự án có vốn đầu tư trong nước, khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này;

b) Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thực hiện tại cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu hàng hoá miễn thuế hoặc nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp không phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế;

c) Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng:

c.1) Doanh nghiệp hoặc Ban thanh lý có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng tên gọi, ký mã hiệu, lượng hàng, số tiền thuế đã được miễn thuế tương ứng với hàng hóa cần thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số, ngày, tháng, năm gửi cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu hàng hóa miễn thuế;

c.2) Trường hợp xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo loại hình tương ứng;

c.3) Trường hợp nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu huỷ thì phải thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo loại hình nhập khẩu tương ứng; chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu miễn thuế doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu.

Trường hợp nhượng bán cho doanh nghiệp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu thì hàng hóa miễn thuế phải được trừ vào Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế đã được cấp của doanh nghiệp được chuyển nhượng;

c.4) Khi tiêu huỷ, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý môi trường.

Như vậy, Công ty căn cứ quy định trên để thực hiện thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

2. Thanh lý hàng hóa nhập khẩu và mua trong nước đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế.

Công ty được quyền thanh ký tài sản cố định có nguồn gốc nhập khẩu và mua trong nước đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế. Trường hợp thanh lý theo hình thực xuất khẩu cho đối tác thì mở tờ khai xuất khẩu theo quy định.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.