Thời hạn sử dụng CTGD MMTB sử dụng từ nước ngoài

Câu hỏi: 23596:

Theo quy định tại mục b) khỏan 2, Điều 10, Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 Quy định về nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyến công nghệ đã qua sử dụng có hướng dẫn như sau: b) Đối với giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, không quá 06 tháng tính từ thời điểm cấp chứng thư đến thời điểm máy móc, thiết bị về đến cửa khẩu Việt Nam. Theo quy định trên, Khi chúng tôi thực hiện giám định máy móc thiết bị ngày 1/7/2021, Bộ Khoa Học và Công Nghệ chấp thuận vào tháng 09/2021. Vì vậy Công ty chúng tôi phải nhập khẩu toàn bộ máy móc thiết bị về tới cửa khẩu Việt Nam trước ngày 31/12/2021 có đúng không ?. Trường Hợp Công ty chúng tôi thay đổi kế hoạch nhập khẩu sau ngày 31/12/2021, thì giấy phép nhập khẩu của Bộ Khoa Học và Công Nghệ có còn hiệu lực hay không ?

Ngày gửi: 26/04/2021 - Trả lời: 29/04/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ON SEMICONDUCTOR VIỆT NAM

Địa chỉ: SỐ 10, ĐƯỜNG 17A, KCN BIÊN HOÀ 2, BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI - Email :

Căn cứ theo quy định theo khoản 2 Điều 10 Quyết định Số: 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 04 năm 2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng:

“2. Hiệu lực của chứng thư giám định được chấp nhận xem xét khi thực hiện các quy định trong Quyết định này:

a) Đối với giám định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, không quá 18 tháng tính từ thời điểm cấp chứng thư đến thời điểm dây chuyền công nghệ về đến cửa khẩu Việt Nam;

b) Đối với giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, không quá 06 tháng tính từ thời điểm cấp chứng thư đến thời điểm máy móc, thiết bị về đến cửa khẩu Việt Nam.

3. Việc giám định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Quyết định này phải được thực hiện tại nước xuất khẩu trong trạng thái dây chuyền công nghệ đang hoạt động.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa của mình. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.