Thủ tục bổ sung CO

Câu hỏi: 22348:

chúng tôi có mở 01 tờ khai nhập khẩu, nhưng do chưa có C/O có khai nợ CO trong thời hạn 30 ngày vào tờ khai và tờ khai được hệ thống phân luồng xanh. Do 5 ngày CO được gửi về nên chúng tôi chưa nộp thuế. Hiện tại bây giờ là ngày thứ 5, chúng tôi đã nhận được CO. Như vậy chúng tôi có được sửa tờ khai bổ sung CO theo thuế suất ưu đãi hay phải nộp thuế trước rồi mới được bổ sung CO rỒi hoàn thuế lại sau.

Ngày gửi: 10/02/2020 - Trả lời: 14/02/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty CP giao nhận vận chuyển Tín Phát

Địa chỉ: Số 1535, ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh - Email : quocvietlam0106@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 2 điều 8 và khoản 1 điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 23/06/2016 quy định:

Điều 8. Trị giá tính thuế, thời điểm tính thuế

2. Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối trong hạn ngạch thuế quan nhưng được thay đổi về đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối trong hạn ngạch thuế quan theo quy định của pháp luật thì thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

Điều 9. Thời hạn nộp thuế

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế. Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế.

- Căn cứ điểm a khoản 4 điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 4. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan

4. Trường hợp không nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Điều này thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp người khai hải quan không nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi (MFN) hoặc thông thường và được thông quan theo quy định.

Khi nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này, người khai hải quan khai bổ sung theo thuế suất ưu đãi đặc biệt; trường hợp số tiền thuế đã nộp lớn hơn s tin thuế phải nộp được xử lý theo quy định về xử lý số tiền thuế nộp thừa;

Theo các quy định trên, tại thời điểm đăng ký tờ khai công ty khai nợ C/O nên phải khai báo và nộp thuế theo thuế suất ưu đãi (MFN) hoặc thông thường để thông quan tờ khai. Sau khi thông quan khai bổ sung tờ khai và nộp C/O để cơ quan Hải quan kiểm tra và xử lý số tiền thuế phải nộp theo quy định.

Đề nghị công ty xác định việc phân luồng và tình trạng hàng hoá có được thông quan hay chưa để tham khảo nội dung quy định trên và thực hiện phù hợp vì thông thường hàng hoá phải hoàn thành thủ tục (cả việc nộp thuế theo thuế suất thông thường) mới được thông quan. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.